Wydział Prewencji - KPP Łuków

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Dariusz Zdanikowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - kom.  Leszek Dołęga

 

Sekretariat Wydziału Prewencji - telefon 47 8147 263