Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji -  nadkom. Wioletta Józwik

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - asp. Marcin Maciejewski

Sekretariat Wydziału Prewencji - telefon 47 8147 263

Powrót na górę strony