Wydział Kryminalny - KPP Łuków

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego  - podinsp. Aneta Jakubowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego  -  kom. Waldemar Bosek

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego  - podkom. Łukasz Walo  

              

Sekretariat Wydziału Kryminalnego  - telefon 47 8147 222