Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego  - podinsp. Aneta Jakubowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego  -  nadkom. Waldemar Bosek

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego  - st. asp. Sebastian Stolarczyk 

              

Sekretariat Wydziału Kryminalnego  - telefon 47 8147 222

Powrót na górę strony