Kierownictwo - KPP Łuków

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie podinspektor Leszek Misiak

Komendant Powiatowy Policji
podinsp. Leszek Misiak

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie młodszy inspektor Marek Lubański

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
mł. insp. Marek Lubański

 

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łukowie  przy ulicy Międzyrzeckiej 9  w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 17:00.

W pozostałe dni urzędowania w godzinach 7:30- 15:30 przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy .