Kierownictwo - KPP Łuków

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 27.12.2016

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie młodszy inspektor Leszek MisiakMŁ. INSP. Leszek Misiak

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie

Służbę w Policji pełni od 2000 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - kierunek Administracja,  Akademii Podlaskiej w Siedlcach - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Uniwesytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Przez lata swojej służby związany był głównie z pionem  kryminalnym. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał wiedzę i doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Komendant Komisariatu Policji w Adamowie
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie
 • od 1 czerwca 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Łukowie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant"
 • Złota Odznaka - Laureat I Miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Służby Kryminalnej 2015 roku w kategorii "Najlepszy Policjant Sprawujący Nadzór Nad Pracą Dochodzeniowo-Śledczą"

 

I Zastępca Komendana Powiatowego Policji w Łukowie nadkom. Leszek DOŁĘGAnadkom. Leszek DOŁĘGA

I Zastępca Komendana Powiatowego Policji w Łukowie

Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Politechniki Lubelskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
 • Naczelnik Wydziału Prewencji
 • Od 1 czerwca 2023 roku Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie

Otrzymane odznaczenia państwowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łukowie  przy ulicy Międzyrzeckiej 9  w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 17:00.

W pozostałe dni urzędowania w godzinach 7:30- 15:30 przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy .

 

Powrót na górę strony