Aktualności

Debata społeczna w Urzędzie Gminy Łuków

Wczoraj w Łukowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie i Wójta Gminy Łuków. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu mieszkańców gminy. W dyskusji udział wzięli policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnej społeczności.

Właśnie ta problematyka była tematem przewodnim wczorajszej debaty społecznej, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, policjanci oraz lokalna społeczność.

Na wstępie Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Łuków nadkom. Dariusz Zdanikowski przywitał wszystkich gości i przedstawił program, cel i istotę debaty. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Łukowie nadkomisarz Leszek Misiak, który podziękował wszystkim zebranym, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu i dyskusji.

Komendant przedstawiając prezentację multimedialną dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Nadkom. Misiak omówił stwierdzone przypadki łamania prawa, a także działania prewencyjne które w sposób szczególny wpływają na poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców. Nadkomisarz Misiak omawiając funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", przedstawił uczestnikom debaty jak szybko i w prosty sposób można nanieść na mapie miejsce w którym występują potencjalne zagrożenia. Uczestnikom spotkania przybliżono też możliwości i udogodnienia aplikacji „Moja Komenda”. Wszyscy dowiedzieli się jak łatwo i szybko można odnaleźć kontakt do swojego dzielnicowego czy też  jak dotrzeć do najbliższej jednostki Policji.

Uczestniczący w spotkaniu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie starszy brygadier Tomasz Majewski mówił między innymi o ogólnopolskich kampaniach „Stop pożarom traw” i „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Komendant Majewski przekonywał uczestników spotkania, że te ogólnopolskie kampanie edukacyjno-informacyjne mają ograniczyć zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, a także w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciom tlenkiem węgla.  

Kolejnym etapem debaty była dyskusja, w trakcie której zostały wskazane te zagadnienia i problemy mieszkańców wymagające analizy i podjęcia działań, zarówno ze strony Policji jak i innych instytucji. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego, zasygnalizowano również potrzebę zwiększenie ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach. Nie zabrakło także słów pochwały ze strony władz samorządowych i społeczeństwa na temat pracy lokalnej Policji.

Wszystkie uwagi, propozycje, jak również wnioski zawarte w ankiecie wypełnionej przez uczestników, po przeanalizowaniu zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennej służby.

asp. szt. Marcin Józwik

Powrót na górę strony