Aktualności

Debata społeczna w Starych Kobiałkach

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” – to hasło przewodnie kolejnej już debaty społecznej, która odbyła się w Starych Kobiałkach. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się informacje na temat aplikacji służących poprawie bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami i cennymi uwagami.

Wczoraj w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach odbyła się ewaluacyjna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gmin: Stanin, Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska. W spotkaniu udział wzięli policjanci z Komendantem Powiatowym Policji w Łukowie nadkom. Leszkiem Misiakiem na czele, strażacy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu.

Na wstępie głos zabrał nadkom. Leszek Misiak, który powitał wszystkich uczestników i przypomniał ideę debat społecznych. Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie mł. insp. Mariusz Woźniak zrelacjonował działania Policji dotyczące realizacji wniosków z kwietniowego spotkania.

Z kolei Komendant Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim podinsp. Krzysztof Skwarek przedstawił prezentację obrazującą przestępczość na terenie działania Komisariatu Policji w Adamowie oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podinsp. Skwarek omawiając funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", przedstawił uczestnikom debaty jak szybko i w prosty sposób można nanieść na mapie miejsce w którym występują potencjalne zagrożenia. Uczestnikom spotkania przybliżono też możliwości i udogodnienia aplikacji „Moja Komenda”. Wszyscy dowiedzieli się jak łatwo i szybko można odnaleźć kontakt do swojego dzielnicowego czy też  jak dotrzeć do najbliższej jednostki Policji.

Uczestniczący w spotkaniu Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie bryg. Paweł Wysokiński mówił o ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Bryg. Wysokiński przekonywał uczestników spotkania, że ta ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna ma ograniczyć zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie gmin: Stanin, Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska. Nie zabrakło też słów podziękowania w kierunku policjantów za ich służbę na rzecz lokalnej społeczności. 

Kolejny raz debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością. Kończąc spotkanie uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również ich oczekiwań wobec naszej służby.

M.J.

Powrót na górę strony