Aktualności

Zdanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie

Data publikacji 27.05.2024

Dzisiaj w łukowskiej komendzie odbyło się uroczyste zdanie i objęcie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie. Po 7 latach dowodzenia jednostką oraz z policyjnym mundurem pożegnał się mł. insp. Leszek Misiak. Nowym szefem łukowskich mundurowych został podinsp. Leszek Wierzejski, któremu podczas uroczystej zbiórki zostały powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

W obecności mł. insp. Olgierda Oleksiaka – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, przedstawicieli władz samorządowych, policjantów i pracowników Policji odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nastąpiło zdanie i powierzenie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i odegraniu hymnu prowadzący uroczystość przedstawił sylwetkę i przebieg służby Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

Mł. insp.  Leszek Misiak służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania. Przez lata swojej służby związany był głównie z pionem kryminalnym. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał wiedzę i doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Zaangażowanie i doświadczenie zawodowe były podstawą do powołania go w 2011 roku na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie. Następnie w 2016 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, a po roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

Mł. insp. Leszek Misiak odznaczony jest Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, a także Złotą Odznaką - Laureat I Miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Służby Kryminalnej 2015 roku w kategorii "Najlepszy Policjant Sprawujący Nadzór Nad Pracą Dochodzeniowo-Śledczą".

Następnie odczytano rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o odwołaniu mł. insp. Leszka Misiaka ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

W dalszej części  prowadzący uroczystość przedstawił sylwetkę i przebieg służby podinsp. Leszka Wierzejskiego .

Obejmujący stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku zajmując stanowiska w pionie logistyki, a następnie w pionie kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie.

Podinsp. Wierzejski w styczniu 2013 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, a we wrześniu 2016 roku powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie.

W styczniu 2018 roku powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, a następnie w maju 2019 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim.

Podinsp. Leszek Wierzejski odznaczony jest Srebrną odznaką Zasłużony Policjant oraz srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Po odczytaniu rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o powierzeniu obowiązków podinsp. Leszkowi Wierzejskiemu na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, nastąpiła uroczysta ceremonia pożegnania i przywitania ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Następnie mł. insp. Leszek Misiak złożył Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie meldunek o zdaniu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie. Po nim meldunek o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku służbowym Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie złożył podinsp. Leszek Wierzejski.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Olgierd Oleksiak zwracając się do Komendanta Misiaka podziękował mu za lata służby w policyjnym mundurze, pracy i oddania na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Z kolei kierując swoje słowa do podinsp. Wierzejskiego życzył, by zadania wypełniane przez niego na stanowisku szefa łukowskiej komendy były realizowane na wysokim jak dotychczas poziomie.

Żegnający się dziś z jednostką i policyjnym mundurem mł. insp. Leszek Misiak podziękował wszystkim tym, z którymi miał przyjemność współpracować. Podziękowania złożył wszystkim samorządowcom za zrozumienie i wsparcie w przezwyciężaniu problemów. Podziękowania i słowa uznania za trud i pracę Komendant przekazał wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji. Zaznaczył, że to dzięki nim powiat łukowski jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie.

Z kolei podinsp. Leszek Wierzejski mówił, że stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie traktuje jako duże wyróżnienie i wyzywanie. Zapowiedział, że priorytetem dla niego będzie zaufanie społeczeństwa i że dokona wszelkich starań, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łukowskiego. Zapewnił też, że dalsza dobra praca funkcjonariuszy i pracowników Komendy, dobre współdziałanie z innymi służbami i instytucjami oraz współpraca ze społeczeństwem, pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszych wyników w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Lublinie o zakończeniu zbiórki.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników cywilnych jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi Misiakowi za wspólną służbę i życzymy, aby czas emerytury pozwolił na odkrycie nowych pasji i nieznanych dotąd uroków życia. Życzymy przede wszystkim zdrowia, a także aby emerytura była dla Pana początkiem nowego życia pełnego optymizmu, dystansu i zadowolenia.

Natomiast podinsp. Leszkowi Wierzejskiemu życzymy dużo sukcesów na nowym stanowisku, satysfakcji z pełnionej służby, a także by swoją pracą zasłużył na uznanie przełożonych i szacunek podwładnych.

asp. szt. Marcin Józwik

foto: asp. szt. Adam Zborowski

Powrót na górę strony