Aktualności

Kolejne ewaluacyjne debaty społeczne za nami

Data publikacji 01.03.2024

W tym tygodniu policjanci ze Stoczka Łukowskiego i Adamowa zorganizowali debaty społeczne, które stanowiły ewaluację debat zorganizowanych w ubiegłym roku. Spotkania były kolejną możliwością do rozmów na temat bezpieczeństwa w domu, w miejscach publicznych i w ruchu drogowym. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się między innymi informacje na temat aplikacji służących poprawie bezpieczeństwa. Poruszono również rekomendacje i zgłaszane problemy podczas ubiegłorocznych spotkań.

W tym tygodniu w Starych Kobiałkach i Serokomli odbyły się ewaluacyjne debaty społeczne dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. W spotkaniach udział wzięli policjanci i ich Komendanci, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu.

Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Leszek Misiak przypomniał w Serokomli ideę debat społecznych, a także zwrócił uwagę na celowość organizowania wspólnych spotkań, pozwalających na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną.

Z kolei w Starych Kobiałkach I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie nadkom. Leszek Dołęga stwierdził, że dotychczasowe debaty pokazały, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością.

Podczas ubiegłorocznych spotkań policjanci uzyskali od uczestników szereg rekomendacji i zgłaszanych problemów. W tym tygodniu skupili się na omówieniu tych kwestii, oraz problemów, które zostały wskazane w ankietach. Policjanci odpowiadali na pytania zadawane przez słuchaczy, wyjaśniali niezrozumiałe dla nich zagadnienia. Mundurowi wysłuchali także wielu propozycji oraz oczekiwań w zakresie działalności Policji.

W trakcie debat, policjanci przedstawiali dane statystyczne dotyczące lokalnych zagrożeń, a także działalności profilaktycznej. Mundurowi poruszyli również zagadnienia dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, statystyk z nią związanych oraz podsumowali efekty swojej pracy.

Główną częścią spotkań były dyskusje, w których kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Nie zabrakło też słów podziękowania w kierunku policjantów za ich służbę na rzecz lokalnej społeczności. 

Kończąc spotkania uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również ich oczekiwań wobec naszej służby.

Kolejny raz debaty społeczne pokazały, że kontakt policjantów z lokalną społecznością jest doskonała okazją do przekazania wiedzy o tym, jak unikać zagrożeń, ale jednocześnie stanowią one źródło wiedzy na temat potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa.

asp. szt. Marcin Józwik

 

  • uczestnicy debaty społcznej w Starych Kobiałkach
  • debata społeczna w Starych Kobiałkach
  • debata społeczna w Serokomli
  • uczestnicy debaty wypełniają ankietę
Powrót na górę strony