Aktualności

Łukowscy policjanci podsumowali 2023 rok

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie odbyła się roczna odprawa podsumowująca efekty pracy łukowskich funkcjonariuszy w 2023 roku. W odprawie wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzy Czebreszuk, kadra kierownicza łukowskiej jednostki jak też zaproszeni goście.

Wczoraj odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę łukowskich policjantów w 2023 roku. W naradzie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jerzy Czebreszuk, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci oraz kadra kierownicza jednostki.

Rozpoczynając naradę Komendant Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. Leszek Misiak przywitał wszystkich gości, po czym podziękował policjantom za wkład pracy jaki włożyli w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w 2023 roku. Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie nadkom. Leszek Dołęga szczegółowo zaprezentował i omówił osiągnięcia policjantów Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Przedstawione w przygotowanej prezentacji wyniki pracy poszczególnych wydziałów wskazał wysoki poziom pracy łukowskich funkcjonariuszy, który niewątpliwie miał ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku w powiecie.

Następnie mł. insp. Leszek Misiak podsumował rok pracy policjantów pionu kryminalnego, odnosząc się do poziomu uzyskanych wyników w porównaniu do lat ubiegłych. Pan Komendant omówił wyniki osiągane w poszczególnych kategoriach podkreślając wysoki poziom wykrywalności przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jerzy  Czebreszuk  podsumowując wykazane w prezentacjach wyniki osiągnięte w 2023 roku podkreślił wysoki poziom realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego reprezentowany przez łukowskich policjantów. Wyraził przekonanie, że wyznaczone cele  i zadania w zakresie  poprawy bezpieczeństwa obywateli, zapobiegania i zwalczania przestępczości w 2024 roku będą realizowane na równie wysokim poziomie.

Na zakończenie odprawy głos zabrał Starosta Łukowski. Pan Dariusz Szustek podkreślił rolę współpracy jak też wysoki poziom osiągniętych wyników, które również w jego ocenie przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

asp. szt. Marcin Józwik

Powrót na górę strony