Aktualności

Ewaluacyjna debata społeczna w Trzebieszowie

Data publikacji 20.05.2023

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” – to hasło przewodnie kolejnej już – ewaluacyjnej debaty społecznej która odbyła się w Trzebieszowie. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się między innymi informacje na temat aplikacji służących poprawie bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami i cennymi uwagami.

Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie odbyła się ewaluacyjna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Trzebieszów. W spotkaniu udział wzięli policjanci z Komendantem Powiatowym Policji w Łukowie podinsp. Leszkiem Misiakiem na czele, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu.

Na wstępie głos zabrał podinsp. Leszek Misiak, który powitał wszystkich uczestników i przypomniał ideę debat społecznych, a także zwrócił uwagę na celowość organizowania wspólnych spotkań, pozwalających na bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną.

Z kolei Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Wioletta Józwik przedstawiła prezentację obrazującą przestępczość na terenie gminy Trzebieszów oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

W dalszej części spotkania Pni Naczelnik omawiając funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa", przedstawiła uczestnikom debaty jak szybko i w prosty sposób można nanieść na mapie miejsce w którym występują potencjalne zagrożenia. Nadkom. Józwik mówiła też o możliwościach i udogodnieniach aplikacji „Moja Komenda”. Wszyscy dowiedzieli się jak łatwo i szybko można odnaleźć kontakt do swojego dzielnicowego czy też  jak dotrzeć do najbliższej jednostki Policji.

Działania Policji dotyczące realizacji wniosków z grudniowego spotkania zrelacjonował Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Krzysztof Golba. Dziękując za przekazane wówczas sugestie i wnioski wskazał sposób ich rozwiązania, a także środki, dzięki którym poprawi się poczucie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

W debacie uczestniczył też mł. bryg. Mariusz Małecki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, który przedstawił zebranym informacje o działaniach jego jednostki. Obecni na spotkaniu usłyszeli między innymi o zagrożeniach jakie niesie za sobą nieprawidłowe postępowanie przy materiałach niebezpiecznych.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Trzebieszów. Nie zabrakło też słów podziękowania w kierunku policjantów za ich służbę na rzecz lokalnej społeczności. 

Kolejny raz debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością. Kończąc spotkanie uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również ich oczekiwań wobec naszej służby.

asp. szt. Marcin Józwik

  • osoby siedzące na krzesłach, w tle policjanci i ekran
  • osoba stojąca wśród osób siedzących na krzesłach
  • policjanci i strażaksiedzą przy stole, w tle ekran
Powrót na górę strony