Aktualności

Ewaluacyjna debata społeczna: „Bezpieczeństwo na terenie gminy Trzebieszów"

„Bezpieczeństwo na terenie gminy Trzebieszów.” To hasło przewodnie kolejnej już - ewaluacyjnej debaty społecznej jaką zorganizują łukowscy policjanci. Zaplanowane na 19 maja 2023 roku o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie spotkanie, ma na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy ponownie zaprosić Państwa do udziału w kolejnym - ewaluacyjnym spotkaniu w ramach cyklu debat społecznych. Już 19 maja 2023 roku o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie, policjanci, strażacy i przedstawiciele samorządu będą  między innymi oczekiwali na spostrzeżenia, uwagi i sugestie mieszkańców naszego regionu, dotyczące ich bezpieczeństwa. Oprócz tych zagadnień poinformują również o stanie realizacji wniosków przekazanych podczas debaty, która odbyła sie w Trzebieszowie w ubiegłym roku.

Celem całego przedsięwzięcia jest zdiagnozowanie kolejnych realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Trzebieszów, ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, a przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Wszyscy uczestnicy spotkania, oprócz możliwości ponownego poznania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”  będą mogli bezpośrednio przekazać policjantom i zaproszonym gościom swoje spostrzeżenia dotyczące ich bezpieczeństwa i problemów z jakimi borykają się każdego dnia.

asp. szt. Marcin Józwik

Powrót na górę strony