Aktualności

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wśród łukowskich policjantów

Data publikacji 13.02.2021

Od prawie 20 lat, swoim najcenniejszym darem – krwią, dzieli się łukowski policjant. Aspirant sztabowy Krzysztof Mucha pracujący na co dzień jako technik kryminalistyki oddał już honorowo niemal 30 litrów. Został wyróżniony Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Od prawie 20 lat aspirant sztabowy Krzysztof Mucha z łukowskiej komendy jest honorowym dawcą krwi. Przez ten czas nasz kolega oddał niemal 30 litrów krwi. Policjant pracujący na co dzień jako technik kryminalistyki wielokrotnie udowodnił, że jest w stanie bezinteresownie pomagać. Oddawał krew w nagłych wypadkach, takich jak np. pilna potrzeba przetoczenia krwi o konkretnej grupie, niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Wielokrotnie reagował także na prośby oddania krwi dla policjantów i członków ich rodzin. Również w czasie pandemii nie był dla niego przeszkodą i w tym okresie honorowo oddawał krew i osocze.

Jego bezgraniczna pomoc, a także zaangażowanie w środowisku honorowych dawców zostały docenione. Aspirant sztabowy Krzysztof Mucha w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa został wyróżniony Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Łukowski policjant aktywnie propaguje wśród kolegów idee honorowego krwiodawstwa oraz podnosi świadomość na temat konieczności zapewnienia krwi i osocza wszystkim potrzebującym, szczególnie w czasie pandemii.

aspirant sztabowy Marcin Józwik

  • legitymacja i odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.jpg